Inschrijven Senior

Lees eerst onze regels door, voordat je je inschrijft!

Hieronder kun je je inschrijven voor tennislessen:

Wanneer je gespreid wilt betalen machtig je BTO tot wederopzegging om het verschuldigde lesgeld in 3 termijnen (40% eind maart, 30% eind april en 30% eind mei in de zomer en 40% eind september, 30% eind oktober en 30% eind november in de winter) af te schrijven van je bank- of girorekeningnummer. Voor de AVG voorwaarden verwijzen wij naar het lesregelement.

Start wintertraining BTO/POE op TV Keltenwoud

Vanaf 2 oktober 2023 starten de wintertrainingen bij de BTO weer. De verschillende mogelijkheden staan op de BTO site www.btotennis.nl. De tennislessen kunnen worden opgegeven tot 15 september. Er wordt ook deze winter in de tennishal getraind maar er zijn ook mogelijkheden om buiten te
trainen. Vooral voor de training in de hal wil ik graag de formulieren zo snel mogelijk terug voor de
in te huren banen.

Alle jeugdtrainingen die in groepsverband zijn gaan in principe naar binnen bij de tennislessen.
Bij de padel lessen is dit alleen buiten mogelijk. Als er binnen wordt getraind is lidmaatschap van de vereniging niet nodig. Indien er buiten getraind wordt is lidmaatschap wel noodzakelijk.

De senioren hebben de keuze om binnen of buiten te trainen. Indien je training binnen wilt volgen
dan moet je er snel bij zijn omdat zeker in de avond de keuze beperkt is.

Tevens is er de mogelijkheid om in te schrijven voor padel lessen de snelst groeiende sport in
Nederland. Er kan ingeschreven worden via www.poengelaar.nl. Er kan ook een mail worden
gestuurd naar info@poengelaar.nl voor vragen en opmerkingen.

Zijn er nog vragen over de tennislessen kan er altijd contact worden opgenomen via de mail
jack@btotennis.nl of er kan telefonisch contact worden gezocht via Jack Engelaar 06-20953491.

Indien men les neemt in de zomer / winter buiten (outdoor) dient men lid te zijn van TV Keltenwoud.

Inschrijven Senior Winter

 

Verificatie