Inschrijven Privéles

Lees eerst onze regels door, voordat je je inschrijft!

Hieronder kun je je inschrijven voor tennislessen:

Wanneer je gespreid wilt betalen machtig je BTO tot wederopzegging om het verschuldigde lesgeld in 3 termijnen (40% eind maart, 30% eind april en 30% eind mei in de zomer en 40% eind september, 30% eind oktober en 30% eind november in de winter) af te schrijven van je bank- of girorekeningnummer. Voor de AVG voorwaarden verwijzen we graag naar ons lesregelement.

Start zomertraining BTO/POE op TV Keltenwoud

Vanaf 25 maart beginnen de nieuwe serie tennis-en padellessen weer. Op de website van BTO en POE (www.btotennis.nl / www.poengelaar.nl)staan de verschillende mogelijkheden om in te schrijven. De sluiting is 4 maart maar de formulieren hebben wij graag zo snel mogelijk terug om een goede indeling te maken.

In de voorjaars- en zomervakantie gaan de tennislessen grotendeels niet door. De roosters van de diverse trainers worden via de groeps app doorgegeven.

De subsidie voor de kinderen veranderd in die zin dat het gehele bedrag betaald moet worden aan BTO/POE en dat de penningmeester van Keltenwoud de subsidie terugstort op de rekening van de ouders. Vanaf 1 mei kunt u via de mail contact opnemen met de penningmeester@keltenwoud.nl en zal de subsidie indien uw kind lid is van Keltenwoud terug worden gestort.

Het inschrijven kan via de websites www.btotennis.nl en www.poengelaar.nl. Zijn er nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Jack Engelaar 06-20953491 of mailen naar jack@btotennis.nl / info@poengelaar.nl.

Vanaf 18 maart wordt de indeling voor BTO en POE gemaild.

Indien men les neemt in de zomer / winter buiten (outdoor) dient men lid te zijn van TV Keltenwoud.

Inschrijven Privéles Zomer

 

Verificatie